.

علی‌رغم تصورم، پایانِ دورانِ تحصیلِ آکادمیک، تنها طعمِ شیرینِ رهایی از دغدغه‌های دست‌وپاگیر را نداشت...
جدا شدن از عادتِ مالوفِ هجده ساله‌ی فکر کردن به درس و مشق و معلم و امتحان و هم‌کلاسی - مثل جدا شدن از هر عادتی - به طرز غریبی تلخ و غم‌ناک است...
/ 0 نظر / 14 بازدید