.

یه ساعتا و لحظه‌هایی هست که دل‌تنگی رو توی فضا پخش کرده‌ باشند انگار ... لازم نیست به چیزی فکر کنی، کتابِ خاصی بخونی، آهنگِ خاصی به گوشِت بخوره ... نفس که بکشی، دل‌تنگ می‌شی . انگار دل‌تنگی کیسه‌ی پر از برگ‌های پاییزیِ مرطوب باشه دستِ یه فرشته‌، که از زمینِ دل آدما جمع کرده باشه و حالا از رد شدنش، بوی خیس و خنک و عجیبش بپیچه توی فضا ... یا یه هم‌چین چیزی ؛ بدونِ تشبیه و مثال حتا ... 

/ 0 نظر / 15 بازدید