.

ستاره‌ی اقبالت

پولکِ کوچکی بود

که در شبِ جشنِ آفرینشِ آدم

از دامنِ پرزرق‌وبرقِ دنیا

افتاد و گم‌شد...

/ 0 نظر / 4 بازدید