.

داشت می‌گفت:« ...اگه بخواهی حسنِ یوسفت پربرگ و بار بشه، باید نورِ خوب به‌ش بتابه. غریزه‌ی گیاه اینه که توی نورِ کم، برگ نمیاره؛ ولی ساقه‌ش سریع‌تر قد می‌کشه ...»
داشتم فکر می‌کردم به شباهتِ عجیبِ بعضی غریزه‌های «آدم»‌ و «گیاه»... 

/ 0 نظر / 23 بازدید