# کتاب‌نوشت

یادداشتی بر یک کتاب - هفدهم

سه‌گانه‌ای برای یگانه نویسنده: محمدرضا بایرامی کتاب نیستان چهارصدوچهل‌وهفت ‌صفحه دوازده ‌هزار تومان  -------------------------------- جلد کتاب شامل نام کتاب و نامِ نویسنده است. طرحِ جلد از آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

یادداشتی بر یک کتاب- شانزدهم

عامه پسند نویسنده: چارلز بوکفسکی مترجم: پیمان خاکسار نشر چشمه  صدونودو هشت ‌صفحه پنج ‌هزار و دویست تومان  -------------------------------- جلد کتاب طرحِ جذابی دارد که با محتوای کتاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

یادداشتی بر یک کتاب - دوازدهم

حاجی مراد نویسنده: لئو تولستوی ترجمه: همایون صنعتی‌زاده انتشارات کتاب پنجره صد و هفتاد و چهار ‌صفحه چهارهزاروهشت‌صد تومان  -------------------------------- جلد کتاب خوش‌رنگ و خوش‌طرح است. فونتی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

یادداشتی بر یک کتاب - دهم

 ژه نویسنده: کریستین بوبن ترجمه:  فرزین گازرانی نشر ثالث هشتادوهفت‌صفحه دوهزارتومان  -------------------------------- جلد کتاب خوش‌رنگ است. نام کتاب، طرح جلد کتاب است. گرچه کمی شلوغ، تقریباً ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

یادداشتی بر یک کتاب - نـهم

هم‌نواییِ شبانه‌ی ارکسترِ چوب‌ها رضا قاسمی انتشارات نیلوفر دویست‌وهفت صفحه پنج‌هزاروپانصد تومان -------------------------------------------------- جلد کتاب جنس خوب و رنگ‌بندیِ جالبی دارد و به موضوع نزدیک است. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

یادداشتی بر یک کتاب – ششم

کمی دیرتر  نویسنده: سید مهدی شجاعی ناشر: نیستان  دویست و شصت و هفت صفحه  قیمت: هفت‌هزاروهشت‌صد تومان ----------------------------------------- جلد کتاب جنسِ جالبی دارد. همین! داستان با روایتِ نویسنده  از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید