اعتراف!

 به نظر من،اغلب سه‌نقطه‌ها که توی نوشته‌ها استفاده می‌شه، حکمِ همون لباسِ جدید پادشاه رو داره! یعنی چیزی نیست، اما کسی جرات نمی‌کنه بگه که چیزی نیست چون متهم می‌شه به عدمِ فهمِ ادبی و اینا. اما من به عنوانِ یکی از همون خیاط‌های لباسِ پادشاه اعتراف می‌کنم که مفهومِ این سه نقطه ها اغلب برای خودِ نگارنده هم مبهمه و خیلی واضح نیست!

/ 0 نظر / 14 بازدید