ببــار ...

کلماتت،

      سفیر صبح بهار  

                   زندگی‌بخش‌ و زنده، چون باران

 و سکوتت،  

         هوای ابریِ تار

                 سرد و سنگین و خسته هم‌چو خزان

 

دست من را بگیر و از سرما

                      به تماشای روزهای بهار

                              به تماشای زندگی برسان...  

 

عکس از xaliaz

/ 0 نظر / 4 بازدید