از زیارتِ احیاء ...

مایی از چهره‌ی قطعه‌ی بیست و چهارِ دوست‌داشتنی، که هنوز از تیغِ یک‌سان‌سازی خراش نخورده‌است 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 

 

 شاید به‌ترین وصف از شهدای هفتمِ تیر، سنگ‌نوشته‌ی شهید آیت باشد:

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
انا ان‌شاءالله بهم لاحقون ...
Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
منتهای آرزویم، همین‌سه کلمه‌ روی سنگِ مزارم است:
«آرام‌گاه»، «مجاهد»، «شهید»
Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
طوبا للغرباء ... 
Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 

 

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
«شهادت بی‌شک بزرگ‌ترین آرزوی آنان بود...»
سنگِ مزارِ شهید تهرانی‌مقدم
Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
افقِ بلند، اما قابلِ رویتِ دنیا و آخرتم: 
«چمران»
Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
آفریده / آرمیده 
بسیار زیـــــــــبا 
Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
«این هنرِ مردانِ خداست ... »
Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
 ...در حدودِ سن‌وسالِ الآنِ من، به «رزقِ عند رب» رسید، تازه با یک دنیا ثمره و برکت برای دنیا 
هیهات...
Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
چه‌قدر این نمادهای خوش‌سلیقه‌ی غیریک‌سان، زیباترند ... 

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 

 

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

/ 0 نظر / 4 بازدید