سرگیجه

پیاده‌روهای شهر

 

بومِ نقاشیِ بزرگی‌ست

پر از دست‌هایی در تکاپو

- چه فرق دارد که

در انتظار داد و ستد

یا گرفتنِ دستی دیگر در خود -

کفش‌هایی در جنب و جوش

-در امید رسیدن

یا ناامیدیِ بازگشتن -

چشمانی در حرکت

-خواه در جست و جوی نگاهی آشنا

یا وارسیِ تصاویرِ جدید -

***

گوشه ای از این بوم اما

دست‌هایی آرام گرفته در جیبِ کتی کهنه

کفش‌هایی سلانه در تعقیبِ سنگ‌ریزه‌ای

و چشم‌هایی که خطوط ممتد سنگ‌فرش را با اصرار بازخوانی می‌کند ...

/ 0 نظر / 3 بازدید