.

شمعِ خاموشِ سقاخانه‌ای متروک‌م
از آرزوهای کهنه‌ی بی‌اجابت
 دلم پُر است 
...* عکس: سقاخانه‌ی مجلسی اصفهان +

/ 0 نظر / 3 بازدید