بگذار 

جریانِ فراموشیِ رود

خاطراتِ جزر و مدّش را به دریا بریزد...

چاهم...

عمیق و ساکن و دل‌تنگ...

باران این سال‌های ممتدِ ابری هم

 تصویرت را

از ذهنم نشُسته است

 «ماه»م!

 

/ 0 نظر / 19 بازدید