صعدی‌نامه- سوم

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست

حتم می‌دانم سروکارِ تو با اخبار نیست

صبح در قیلوله‌ای و عصر در چُرتِ سبُک

وین عجب کان‌وقت بیداری که کس بیدار نیست

 با پیامک، در ای‌میل، یا در کامنتِ پیجِ او

قصه‌ی دل می‌نویسی، حاجتِ گفتار نیست

 این و آن را عیب کردی، لاجَرَم فیلتر شدی

آن گُنَه را این عقوبت هم‌چنان بسیار نیست

بارها روی از پریشانی به دیوار* آوری

لیک موشی هم‌چو موشِ توی این دیوار نیست!

خوش زبان اندر کشیدی از حدیثِ «ارز» و «چیز»

مشکلِ اهلِ اوین جز حرفِ مورددار نیست

قادری بر هرچه می‌‍‌خواهی، مگر بر «هرچه هست»

کاین یکی جز در میانِ چنگ استکبار نیست

گر ببینی گاه‌گاهی(!) مشکلی, دل بد مکن

بدر بی‌نقصان و زر بی‌عیب و گل بی‌خار نیست

دوستان گویند: «صعدی! چند گویی چرت‌وپرت؟»

راست می‌گویند اما حرف، کنتوردار نیست

 

* کنایه از والِ شخص در فیس‌بوک!

شعر مشابه از سعدی:+

/ 0 نظر / 23 بازدید