بل احیاء...

تو باشی... من باشم... تو آفتابِ تابستان باشی، من دریا... از شوقت ابر آسمان بشوم... زمین باشی... دل‌تنگ‌ت باشم... باران بشوم... خاک باشی... در تو آرام بگیرم... دانه‌ بشوم... نور باشی... کنارت قد بکشم... برگ بشوم... باد باشی... با تو از شاخه دل بکَنم... پرنده بشوم... قاف باشی... در آرزویت بلند بپرم... سیمرغ بشوم... آتش باشی... بسوزانی‌ام... با تو زنده‌تر شوم... بسوزانی‌ام... با تو زنده‌تر شوم... بسوزانی‌ام... با تو زنده‌تر شوم...

/ 0 نظر / 21 بازدید