با تشکر!

حدِ حجاب شرعی و قانونی، فقط چادر مشکی نیست، اما از لحاظِ عرفی و منطقی، پوشیدنِ چادر به معنای داشتنِ قصد عدم تبرج به صورت کامل در پوششه؛ بعد وقتی این چادر با مویِ مرتبِ بیرون گذاشته شده، مانتوی رنگِ فسفری، کفشِ صورتیِ جیغ(!) ومقادیرِ متنابهی آرایش رنگ و وارنگ جمع می‌شه، سلیقه و نیتِ فرد (و کمی هم شخصیتش البته ) در انتخابِ پوشش‌ش خیلی سوال برانگیز می‌شه. 
باور کنیم چادر لباسِ «حجاب»ه! 
نکنیـــد!! لطفاً حداقل «چادر» و شان اون رو برای خانم‌های محجبه باقی بگذارید. 


/ 0 نظر / 24 بازدید