تقدیر...

چشمانِ پیرزنِ فال‌گیر

دو بلدچیِ خسته‌ و ناامـیدند

که از جست‌وجوی زمینِ دستانم

برای کشفِ راه‌های رسیدنَ‌م

دستِ خالی برگشته‌اند ...

/ 0 نظر / 4 بازدید