.

بدیع ترین اتفاق جاده ها در سفرهای شبانه، زل زدن به هزاران نقطه ی روشن در یک زمینه ی سیاه سیاه است...آن‌قدر شفاف و نزدیک که بتوانی شازده کوچولوی هرکدام‌شان را ببینی که کنار گل‌شان نشسته اند و زیرچشمی نگاهی هم به زمین دارند...

/ 0 نظر / 14 بازدید