با اجازه!

ممنون‌م امّا...

من فقط از تاریکیِ این بیابان خسته‌ام

از «وادیِ طوی»‌یت

نه عصای اژدها

نه یدِ بیضا

تنها همین شعله‌ی آتش را می‌برم

و کفش‌هایم را...


/ 0 نظر / 4 بازدید