.

وقتی حالِ کسی رو می‌پرسیم، یادمون باشه اونایی که صورتشون رو با سیلی سرخ نگه ‌می‌دارند - هر چه‌قدر هم که حرفه‌ای باشند - ، با اشکی که ناخودآگاه به خاطر سوزشِ سیلی توی چشم‌هاشون جمع می‌شه، به راحتی از بقیه‌ قابل تشخیص‌ند... 
ساده نگذریم از «خوبم؛ تو خوبی؟» ها... 

/ 0 نظر / 15 بازدید